Tarieven

Tarieven seizoen 2018-2019

Dansstudio Dance Factory Deventer kent tarieven voor leerlingen tot en met 15 jaar, 16 t/m 20 jaar en 21 jaar en ouder. 

De tarieven zijn berekend per maand. U betaalt gedurende een jaar twaalf keer lesgeld, inclusief viermaal per jaar bondscontributie en eenmaal per seizoen de bijdrage aan demonstraties. Twee laatstgenoemde punten zijn m.u.v. het team Move (21 jaar en ouder). 
Voor meer informatie, zie de voorwaarden bij het inschrijfformulier en deze website.

Tot en met 15 jaar:                                           16 jaar t/m 20 jaar:
Drie kwartier                  €15,50
1 uur                             €18,00                          1 uur                              €21,00
1 uur + 15 min.              €22,00                          1 uur + 15 min.               €25,00
1,5 uur                          €25,00                          1,5 uur                           €28,00
1 uur + 45 min.              €28,00                          1 uur + 45 min.               €31,00
2 uur                             €31,00                          2 uur                              €34,00 
2 uur + 15 min.              €34,00                          2 uur + 15 min               €37,00 
2,5 uur                          €37,00
2 uur en 45 min.            €40,00
3 uur                             €42,00

21 jaar en ouder:
1 uur                           €23,00 (incl. btw. De leden uit team Move betalen géén bondscontributie en géén
                                  bijdrage aan demonstraties)

Een tweede en volgend familielid onder 21 jaar krijgt €2,- korting per maand op het eerste lesuur.


Leden uit selectieteams mogen ook trainen in een van de gevorderde teams (leden team Fun verplicht). Voor hen geldt dat er voor de lessen van het gevorderde team van 1 uur, 45 minuten worden betaald.

Dance Factory Deventer accepteert cheques van Stichting Leergeld.

Voorwaarden
1. De start en het eind van een dansseizoen lopen gelijk met de schoolvakanties in deze regio. Daar mag Dance Factory Deventer gedurende de jaarlijkse zomervakantie één week voor- en achteraf van afwijken. Seizoen 2018-2019 start op maandag 10 september 2018 en eindigt op zondag 7 juli 2019. Dance Factory Deventer kent binnen een seizoen 35 tot 38 lesweken. Wanneer hier minder of meer lesweken daadwerkelijk van zullen worden gegeven, zal dat aan leden worden gecommuniceerd en het betreffende lesgeld verrekend worden.

2. Feest- en vakantiedagen: Lessen die vallen op dagen dat Dance Factory Deventer gesloten is, komen te vervallen. Dagen waarop Dance Factory Deventer gesloten is, worden ruim vooraf aangekondigd in de maandelijkse nieuwsbrief.

3. Dance Factory Deventer biedt twee gratis proeflessen aan. Na de tweede proefles ontvangt de danser een inschrijfformulier. Dit formulier en het privacyformulier dienen tijdens de eerstvolgende les te worden ingeleverd. Bij de eerste afschrijving betaalt u ook het inschrijfgeld van 10 euro p.p. en de bijdrage voor alle demonstraties, kleding, make-up en attributen. Dit is voor de recreatieteams 10 euro per lid, voor gevorderde teams 15 euro per lid en voor selectieteams 20 euro per lid. Voor leden die in meerdere teams dansen geldt het volgende: danser in recreatie- en gevorderd team: 22,50 euro, danser in gevorderd- en selectieteam: 30 euro (dit alles m.u.v. team Move). Bij bestaande leden wordt de bijdrage aan demonstraties, kleding, make-up en attributen in september afgeschreven, bij nieuwe leden tijdens de eerste afschrijving.

4. De tarieven van de danslessen zijn te vinden op www.dancefactorydeventer.nl

5. De betaling wordt maandelijks middels automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven door Dance Factory Deventer. Niet nakomen van een betaling betekent een volgende maand nogmaals een afschrijving. Is het voor een tweede maal niet mogelijk om het lesgeld af te kunnen schrijven? Dan zal er een verhoging worden verrekend van 5 euro. Lukt de afschrijving voor een derde maal niet? Dan mag de les aan de betreffende danser worden ontzegd.

6. Dance Factory Deventer is lid van de KNGU. Per kwartaal zal er per danser bondscontributie bij u worden geïnd (ongeveer 20 euro op jaarbasis) middels een automatische afschrijving (m.u.v. team Move).

7. Opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal worden gedaan en wel schriftelijk of per e-mail. Zonder genoemde vorm van afmelden wordt het lidmaatschap niet beëindigd. Opzeggen van het lidmaatschap dient te worden gedaan vóór de volgende data: 21 september, 20 december, 22 maart, 20 juni. Bij tussentijds opzeggen is terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld niet mogelijk en betaalt u door tot het eind van het betreffende kwartaal.

8. Dance Factory Deventer behoudt zich het recht voor, de tarieven voor het lesgeld éénmalig per jaar aan te passen. Een lesgeldwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. publicatie in de nieuwsbrief.

9. Indien het in te schrijven lid jonger is dan 18 jaar, dient een der ouders/voogden te ondertekenen.

10. Dance Factory Deventer is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de leden. Tevens is zij niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.

11. Bij langdurige ziekte, zwangerschap of bij een blessure is het mogelijk, in overleg, voor een tijdelijke stopperiode in aanmerking te komen.

12. De danser dient voor de start van de les tijdig gereed te zijn en de juiste kleding te dragen: strakke kleding, niet te wijd, dansschoenen (kleur: zwart), haren vast.

13. Een danser mag tijdens de les vloeistoffen nuttigen als water en niet-koolzuur bevattende dranken. Eten is alleen toegestaan wanneer een training 1,5 uur of langer duurt.

14. Dance Factory Deventer heeft het recht de danser het lidmaatschap te ontzeggen wanneer de danser zich niet houdt aan de voorwaarden van Dance Factory Deventer.


 

Connect

Wil je ons volgen op Facebook en/of Instagram? Klik dan op onderstaand icoontje waar je allerlei nieuwtjes en gegevens over optredens kunt vinden.